Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Ideje Elhinned hitéleti rendezvényeivel kapcsolatos befizetésekre lehetőséget biztosító honlapjának (www.idejeelhinned.hu) használatára vonatkozó feltételeket.

Jelen tájékoztató nyelve: magyar.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A Szolgáltató és a Felhasználó

Honlap tulajdonos:
Honlap tulajdonos neve: Magyar Pünkösdi Egyház (a továbbiakban: MPE)
Székhely: 1143 Budapest, Gizella út 37.


Technikai ügyfélszolgálat:
Tel.: +36 1 251 6987
Mail: info “[kukac]” idejeelhinned “[pont]” hu
Web: www.idejeelhinned.hu

Felhasználó:
Az a személy, aki az Ideje Elhinned internetes felületén rendezvényre jelentkezik vagy e felületen keresztül részvételi díjat fizet be, illetve az Ideje Elhinned internetes felületét használja.

2. Jelentkezés rendezvényre

Aktuális rendezvényeinkről az Ideje Elhinned hivatalos honlapján, facebook oldalán, illetve hozzájárulásod esetén e-mailben tájékozódhatsz. Ezeken a felületeken részletesen informálunk a rendezvény és a jelentkezés menetéről, részleteiről és minden fontos tudnivalóról.

Rendezvényeink esetében a programváltoztatás jogát fenntartjuk.

3. A honlapon történő vásárlás

3.1. Megrendelés folyamata

A honlapon értékesített konferencia jegyek  a regisztrációs oldalon foglalhatóak le. A Felhasználó a jegyek kiválasztását követően a “Lefoglalom” gombra kattintva indíthatja a regisztrációt.

Első lépésként a megnyíló ablakban meg kell adnia a résztvevő adatait, majd a “Lefoglalom” gombra kattintással kerülhet át a pénztár oldalra.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak meg kell adnia a pénztár oldalon bekért számlázási adatokat, majd ki kell választania a számára megfelelő fizetési módot. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a “Megrendelés elküldése” gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést.

Bankkártyás fizetési mód választása esetén a “Megrendelés elküldése” gombra kattintást követően a Felhasználó átkerül a bankkártyás fizetést biztosító elfogadóhely oldalára. Ezzel kapcsolatos részletek ezen dokumentum “Online bankkártyás fizetés” fejezetében olvashatóak.

Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

 

3.2. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

3.3. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

3.4. Számla

A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki.

A számlát a jeggyel együtt kapja meg a megrendelő.

4. Online bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5. Elállás

Elállás – Rendezvényre történő jelentkezés és díjfizetés:

Amennyiben jelentkezel valamely rendezvényünkre és mégsem tudsz részt venni rajta, szükséges, hogy ennek tényéről haladéktalanul tájékoztass minket az info[kukac]idejeelhinned.hu címen.
Aktuális rendezvényeink jelentkezési feltételeiről, határidőiről és minden fontos tudnivalójáról az Ideje elhinned hivatalos honlapján, facebook oldalán, illetve hozzájárulásod esetén e-mailben tájékoztatunk. Amennyiben díjköteles rendezvényünket mondod le, ezen tájékoztatóban és az aktuális rendezvényükre vonatkozó tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeljük a befizetett összegek visszatérítését. Kivételt képezhetnek a különös méltánylást igénylő esetek.
A rendezvény kezdete után beérkező lemondásokat semmilyen esetben sem tudjuk figyelembe venni.

Az elállás módja:
Ha elállási jogodat kívánod gyakorolni, erre vonatkozó kérelmedet a megadott feltételeknek megfelelően, határidőn belül az info[kukac]idejeelhinned.hu címen nyújthatod be. Ennek beérkezésétől számítva mielőbb, de legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus úton felvesszük veled a kapcsolatot. Amennyiben jelzésed megfelel az elállás feltételeinek, kérelmed kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül visszatérítjük az általad befizetett előleget. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulásodat adod. Elállási joggal, előre egyeztetett időpontban, székhelyünkön is élhetsz.

6. Adatkezelés, adatvédelem, adatbiztonság

Az Ideje Elhinned a Felhasználó által megadott adatok kezelése során minden esetben az adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint jár el (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint a 2011. évi CXII. törvény).

Az ezen az internetes címen elérhető részletes Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználó jelen szabályzattal együtt maradéktalanul elfogadja.

7. Panaszkezelés, joghatóság, alkalmazandó jog:

Panaszügyintézés elektronikus formában, telefonon vagy postai úton történik az Ideje Elhinned fenti megadott elérhetőségein. Panaszodat kivizsgáljuk és annak eredményéről írásban 30 napon belül tájékoztatunk (ha e-mailt írtál, e-mailben válaszolunk).

A Ideje Elhinned és a Felhasználó kölcsönösen megállapodnak abban, hogy esetleges panaszaikat a másik féllel békés úton rendezik, azt nem publikálják, a panaszkezeléshez első körben igénybe veszik a Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131) békéltető szolgáltatását.

Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhatsz.
Az Ideje Elhinned és a Felhasználók egymás közötti jogviszonyában az irányadó jog – anyagi és eljárásjogi tekintetben egyaránt – a magyar jog.

8. Biztonság, felelősség korlátozás:

Az üzemeltető a szerverén történő manipulációk megakadályozása céljából folyamatosan figyeli a szervert. Ha manipulációt észlel, a lehető legrövidebb időn belül kapcsolatba lép a Felhasználóval, s ha az eset összes körülményei nem indokolják a szolgáltatás előzetes értesítés nélküli felfüggesztését, a kapcsolatba lépéstől számított 5 napos határidőt biztosít a helyzet megoldására.

Az Ideje Elhinned nem vállal felelősséget az internetes felületen nem az általa elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért. Az Ideje Elhinned minden információt a legjobb tudása szerint publikál, ennek ellenére elgépelések, pontatlanságok mégis adódhatnak – az ezekből adód következményekért az Ideje Elhinned nem vonható felelősségre és nem is vállal értük felelősséget.

Az Ideje Elhinned nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jóhírnév-vesztésből eredő károkat, valamint internetes felületének és online befizetési szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárért és veszteségért; az Ideje Elhinned semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.

9. Egyéb tudnivalók:

Az Ideje Elhinned  internetes felületének használatával minden Felhasználó kijelenti, hogy elfogadja a jelen szabályzatot, valamint az Online Fizetési Tájékoztatót és tisztában van a befizetés menetével, továbbá elfogadja és megértette az Adatvédelmi Tájékoztatót is. A rendezvényre történő jelentkezést, befizetést csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha adataid megadásakor és befizetés során az oldalon található mezőket maradéktalanul, valós adatokkal kitöltöd. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Ideje Elhinned felelősséget nem vállal.

Jelen weboldal bármilyen része, így a képi és szöveges tartalmak is kizárólag az Ideje Elhinned előzetes, írásos hozzájárulásával, és a forrás megjelölésével használhatók fel! Az írásos engedély nélkül felhasznált tartalmak használatáért Szolgáltató polgári peres úton érvényesíti jogait, hátrányait és kárát az érintettekkel szemben. Ugyanígy Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulása szükséges az oldalra mutató link létrehozásához is: link kihelyezése történhet Szolgáltató felkérésére, e-mailben is.