Barion Pixel

Perjesi István

AGAPÉ GYÜLEKEZETEK KÖZÖSSÉGE

Perjesi István 1951-ben született Budapesten, felemás igájú családban nőtt fel, ahol a hitbeli kezdő lépésekben az édesanyja volt a segítségére. Megtérésekor tudatosult benne, hogy az Úr szolgálatra hívta el.

1975-ben felvételt nyert a Baptista Teológiai Szemináriumba, amelynek elvégzése után Monorra került, ahol 1980-ban pásztorrá avatták. Itt volt alkalma felelős pozícióból is megtapasztalni egy közösség szeretetét, a testvéri kapcsolatok áldásait és visszásságait, a cigány misszió különleges harcait, a hátrányos helyzetűek elfogadását és elutasítását, a gyülekezet plántálás jó ízét, a fiatalokkal való foglalkozás örömeit, a többre vágyás harcait, az üres vallásosság bénító hatásait, és az évenkénti kicsiny taglétszám növekedés közös háláját. Ebben az időszakban került be a Baptista Egyház Pest megyei, majd országos vezetői testületébe is.

1988-ban Isten indítására elköszönt a Monori Gyülekezettől és a Pestszentlőrinci Baptista Gyülekezetben folytatta a szolgálatot, melynek során az Úr egy szellemi megújuláson vitte keresztül, ami a gyülekezetre is hatást gyakorolt. A Szentlélek kiáradása megújította a gyülekezet tagjait és országszerte több, mint ezer testvér nyert megújulást.

A Baptista Egyház akkori vezetősége nem tudta elfogadni a karizmatikus megújulás ezen formáját, így a Pestszentlőrinci Baptista Gyülekezet kizárásra került. Ennek hatására 1995-ben megalapították az Agapé Gyülekezetet, melynek 74 gyülekezete van az országban, mintegy 2000 fővel. Perjesi István jelenleg ennek a közösségnek az atyai vezető pásztora.

Célja, hogy atyai szívvel, tapasztalatokkal és látásokkal segítse a fiatalabb generációt, valamint tanítani és bátorítani szeretné azokat, akiknek atyai elhívásuk van az eklézsiában, hogy ismerjék azt fel és szolgáljanak vele Isten dicsőségére. Perjesi István 3 gyermek édesapja, és 5 unoka nagypapája. Feleségével Budapesten élnek.

TOVÁBBI ELŐADÓK

Földesi Tamás

Földesi Tamás 46 éves, feleségével, Judittal a Veszprém vármegyei Zircen élnek, négy gyermeket nevelnek. Anyai ágon harmadik, apai ágon második generációs pünkösdi keresztény.

Nick Cassidy

Nick Cassidy lelkipásztor a Cork Church alapító és vezető lelkésze. Több, mint 25 évvel ezelőtt alapították a gyülekezetet a feleségével, Kathrynnel és néhány családtaggal együtt.